Institutionen för hälsovetenskaper         

Arbetsterapeutprogrammet 

Vill du delta i en intervjustudie och bidra till viktig forskning? Vi vill gärna komma i kontakt med dig som har använt eller använder tyngdtäcke för att undersöka vilka upplevelser du har. Studiens syfte är att undersöka hur vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning upplever användningen av tyngdtäcke och dess påverkan på sömnkvalitet och aktiviteter i vardagen.

För att delta behöver du uppfylla följande inklusionskriterier och kunna ställa upp på en intervju under ca 60–90 minuter: Du ska vara över 18 år, använder eller har använt tyngdtäcke under minst 1 månad, ha någon psykisk funktionsnedsättning och tyngdtäcket ska ha förskrivits av en arbetsterapeut.

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Intervjun kan ske via telefon, videosamtal eller personligt möte. Intervjuerna sker under oktober och november 2020, start v. 41. Tid och plats för intervjun bestäms i samråd med respektive deltagare. Deltagaren ger sitt medgivande till att delta i studien och tillåtelse att spela in ljudet under intervjun. Insamlad information behandlas konfidentiellt och det är endast studenterna och handledaren som hanterar uppgifterna. Studien ingår som ett examensarbete under sista terminen på arbetsterapuetprogrammet vid Lunds universitet och i arbetet kommer deltagaren att avidentifieras.

Vid intresse eller frågor vänligen kontakta oss via mail.

Med vänliga hälsningar,

Studerande:

Lovisa Gustafsson

e-post: lo2150gu-s@student.lu.se

Sandra Johansson

e-post: sa2620jo-s@student.lu.se

Handledare: Lina Magnusson PhD, Biträdande lektor i global hälsa.

e-post: lina.magnusson@med.lu.se