Inställd föreläsning 22 november

Vi i styrelsen måste tyvärr meddela att vi idag beslutat att skjuta på föreläsningen med Bella Stensnäs (“Det utmanande föräldraskapet – stress, återhämtning och konflikthantering”). Detta är förstås på grund av den rådande situationen med Corona och de restriktioner som nu gäller i Region Skåne.
Det är mycket tråkigt hur pandemin drabbar oss alla, inte minst föreningslivet. Vi ser att våra aktiviteter kan vara betydelsefulla för människor som behöver stöd, och vi hade många anmälda till den här föreläsningen. Vi hoppas kunna återkomma med nytt datum till våren!