Välkommen till Attention Lunds föräldragrupp! Vi möts på Google Meet varannan onsdag kl 19.00. Länken kommer finnas i Facebook-gruppen. Kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs. Gruppen är tänkt att vara en hjälp till självhjälp (behöver du professionell hjälp hänvisar vi alltid till vården). På första träffen kan vi diskutera syftet med gruppen och hur lösningsfokuserade vi vill vara.

TEMAFÖRSLAG
1.Välkommen till föräldragruppen
2. Se med nya ögon och utanför boxen
3. Friskfaktorer. Desperation och inspiration- vilken typ av förälder behöver våra barn?
4. Jag i balans med andra
5. Självkänsla och självförtroende
6. Hantera stress
7. Tips och hjälp

DATUM
2021-03-03
2021-03-17
2021-03-31
2021-04-14
2021-04-28
2021-05-12
2021-05-26