Välkommen till en kvällsföreläsning med Kenth Hedevåg – “När mallen inte stämmer”

Föreläsningen tar upp:
• Hjärnforskning från teori till praktik. Informationssamhällets konsekvenser.
• Vilka funktioner och förmågor behövs för att klara kunskapsmålen i skolan?
• Strategier för att kompensera och utveckla dessa funktioner
• Kartläggning av styrkor och svårigheter. Föräldrars rätt till delaktighet
• Starka reaktioner och utbrott. Problematisk skolfrånvaro
• Föräldrarollen ”Krav eller curling?”

Datum: 27 oktober kl. 18-20
Plats: Aulan, Fogdaröd omsorg, vård och skola
Norra Fogdarödsvägen 4 Höör

Kenth Hedevåg har lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Han är författare till boken ”När mallen inte stämmer”.

Specialpris för medlemmar i Attention!

Mer information och bokning