Anhörigcenter Lund kommer fortsätta att erbjuda sitt digitala anhörigstöd ”En bra plats” under hela 2022 som ett komplement till sitt traditionella stöd.

För dig som ger stöd till någon i din närhet besök www.enbraplats.se och skapa en användare genom ditt personnummer eller aktiveringskort som du kan få av Anhörigcenter.

Mer information om Anhörigcenter hittar du här.