Välkommen på en tematräff om stöd vi studier på yrkeshögskola och på arbetsmarknaden! Alla medlemmar är välkomna. Vi tror att innehållet passar dig med egen NPF-diagnos eller dig som stödjer någon som vill komma ut i arbetslivet.

När: söndagen den 24 april 2022

Var: Hemgården, Kiliansgatan 11, Lund

Anmälan: via e-post till info@lund.attention.se

Patrik Andersson från Misa kommer att berätta mer om Misa, som under nästan 30 år haft förmånen att ge stöd till personer i förändringsprocesser som är ”på väg” mot ett utsatt mål. Det kan handla om att vilja vara en del av arbetslivet eller andra stegförflyttningar som exempelvis studier. Misa var en av de första organisationer i Sverige som började använda sig av metoden ”supported employment” och idag utbildar Misa andra organisationer i metoden. Misa driver individuella tjänster inom LSS för att nå arbetsmarknaden samt arbetsmarknadstjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Under 2021 möjliggjorde Misa 137 anställningar för personer inom LSS.
https://www.misa.se/

Anna Tallwe och Siri från Iris kommer att berätta hur Iris arbetar för att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för alla. Du kommer att få tips på olika former av stöd för ett bättre och lyckat arbetsliv, och vilken typ av stöd du med NPF-diagnos har rätt till vid studier på yrkeshögskola.
https://www.iris.se/

Program

10.45 Samling, kaffe & te

11.00 Föreläsning Iris

11.30 Frågestund

12.00 Föreningen bjuder på enklare lunch

12.30 Föreläsning Misa

13.00 Frågestund

13.30 Avslut (cirka)

Välkomna!