Hur kan en NPF diagnos hos barn och ungdomar påverkar förhållandet till mat och ätande och vad finns det för strategier för att underlätta vardagen?

Svårigheterna och utmaningarna kan vara alltifrån selektivt ätande, tvång och ritualer, överätning (ohälsosamt ätande), svårt att äta tillsammans med andra etc.

Att äta/delta i måltider är en av de svåraste aktiviteterna vi har i vår vardag och vi utför den flera gånger om dagen 365 dagar om året. I den här föreläsningen tittar vi lite närmare på
aktiviteten ÄTA – vad ingår för olika delmoment, hur påverkar omgivningen, vilka sinnen är inkopplade när vi äter och vad är egentligen syftet med våra måltider? Vi går även igenom strategier och konkreta tips på vad man kan göra för att underlätta vardagen.

Jag som föreläser heter Malin Ekström, är leg Arbetsterapeut samt licensierad kostrådgivare och driver företaget Framkraft. I Framkraft jobbar jag med föreläsningar, rådgivning och handledning inom områdena arbetsterapi och kost/hälsa med inriktning NPF. Grunden i mitt
företag bygger på min långa erfarenhet av att arbeta med människor med NPF problematik men även annan psykisk ohälsa. Jag har arbetat många år både som arbetsterapeut inom olika verksamheter och som arbetskonsulent där jag gett stöd till människor att komma in i arbetslivet. Jag brinner för att göra området Hälsa mer tillgängligt för personer med NPF diagnoser.
Utöver min professionella erfarenhet har jag också en lång och varierad personlig erfarenhet eftersom jag själv fick ADHD diagnos i vuxen ålder och jag har en dotter med autism/ADHD som jag har jobbat mycket med att ge stöd och anpassningar kring mat och ätande.

Program
Fika från 15.00
Föreläsning 15.30-16.30
Frågor/diskussionsstund 16.30-ca 17.00

Begränsat antal platser, anmäl dig gärna genom att maila info@lund.attention.se