Anna Tallwe och Siri från Iris kommer att berätta hur Iris arbetar för att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för alla. Du kommer att få tips på olika former av stöd för ett bättre och lyckat arbetsliv, och vilken typ av stöd du med NPF-diagnos har rätt till vid studier på yrkeshögskola.
https://www.iris.se/

När: onsdag 2022-06-01 kl 19.00

Var: Teams

Alla medlemmar välkomna, skriv en rad till info@lund.attention.se så återkommer vi med länk.