Tanken med träffarna är att skapa möjlighet för föräldrar att träffas och prata. Det går bra att komma alla gånger eller de gånger du har möjlighet till.

Vi i styrelsen tänker att vi ska ha ett tema för varje träff som vi kan ha som utgångspunkt. Vid första tillfället kommer vi att diskutera upplägg av träffarna och eventuella teman.


Datumen för träffarna är:
tisdag 30 augusti
tisdag 20 september
tisdag 11 oktober
tisdag 15 november
tisdag 6 december

Mer information kommer i augusti, håll utkik här eller i vår Facebookgrupp (endast för medlemmar).