I början av december 2022 föreläste Björn Roslund för Attention Lund.

Björn Roslund är barn- och vuxenpsykiater och har i möten med barn, ungdomar och vuxna under mer än 20 år entusiasmerats, ryckts med och berörts av personer med ADHD. Han har skrivit boken Haja ADHD.

Intresset var stort (så pass att vi fick ordna en större lokal) och föreläsningen blev väldigt uppskattad.