Välkommen på föreläsning med Malin Ekström (leg. arbetsterapeut) och hennes dotter Tova: ”Du, Jag och Andra”- hur vi hittade fungerande strategier i NPF vardagen.

När: tisdagen den 22 augusti kl. 18.00

”Du, Jag och Andra”- handlar om vikten av att kunna se och förstå utmaningar och svårigheter ur olika perspektiv och hur man kan använda sig av detta för att hantera olika situationer. Just i detta fall handlar det om Tova som i 5 klass hamnade i ofrivillig skolfrånvaro och hur hon tillsammans med sina föräldrar och ”Andra” hanterade detta och hur de tillsammans tog sig fram till där hon är idag, en lycklig 18 årig tjej som snart tar studenten.

Malin äger och driver företaget ”Framkraft” och har lång erfarenhet av att arbeta med människor med olika funktionsvariationer, både som arbetsterapeut inom olika verksamheter och som arbetskonsulent på Misa AB i Skåne. Hon har även en lång personlig erfarenhet av NPF utmaningar eftersom hon har en dotter med autism/psykisk ohälsa och hon fick själv ADHD diagnos i vuxen ålder. Som föreläsare blandar hon sina erfarenheter och insikter som professionell yrkesutförare, mamma och medmänniska med sina egna tankar och upplevelser av att leva med ADHD och psykisk ohälsa.

Föreläsningen belyser även:

  • Vikten av att skapa trygghet och tillit i komplexa situationer och på vilket sätt detta kan påverka möjligheten att ta sig framåt
  • Bemötande och vikten av att man pratar om samma saker- information och kommunikation
  • Hur man tillsammans kan hitta strategier i vardagen för personer med NPF utmaningar

FULLBOKAT – anmälan till föreläsningen är stängd