Höstens aktiviteter för medlemmar:

tisdagen den 22 augusti kl. 18.00
Föreläsning med Malin Ekström (leg. arbetsterapeut) och hennes dotter Tova: ”Du, Jag och Andra”- hur vi hittade fungerande strategier i NPF vardagen

söndagen den 8 oktober kl. 14.00
Föreläsning med Gunilla Granholm, specialistpsykolog inom BUP Skåne och ordförande i den nationella arbetsgruppen för Vård- och Insatsprogram (VIP) ADHD.

onsdagen den 22 november kl. 18.00
Föreläsning med Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog och författare som jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder.

Mer information kommer till medlemmar via e-post och Facebook-gruppen.

Varmt välkomna!