Hjälp oss att svara på vår årliga skolenkät! ✍️

Du som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan bidra till vårt arbete att skapa en bättre skola för barn och unga med NPF.

➡️ Enkäten riktar sig till dig som är vårdnadshavare till barn/ungdomar med NPF (såsom adhd, autism, språkstörning och Tourettes syndrom) som gått minst i första året i grundskolan under detta läsår (HT2023/VT2024).

➡️Enkäten tar ca 10 minuter att svara på men antal frågor varierar beroende på hur du svarar.

➡️ Sista svarsdag är 15 maj.

Vi kommer presentera enkätens resultat i en rapport som vi sedan använder i vårt opinions och påverkansarbete.

Svara på enkäten här: https://sv.surveymonkey.com/r/WLZFLPW