Vi kämpar tillsammans för ett fungerande liv med NPF

Attention är ett förbund som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap. Attention Lund är din lokala intresseorganisation för personer med egen NPF-diagnos och anhöriga. Vi ordnar medlemsträffar, föreläsningar och andra aktiviteter kopplade till NPF.