Discord kanal för pappor!

Janne Grundelius är vice ordförande för Attention-Dalarna och administratör för pappa-gruppen i Attentions nya anhörigkanal på Discord!

Varför behövs det en särskild Discord-grupp för pappor?
"Jag tror det är viktigt för pappor att hitta stöd och utbyta erfarenheter ur ett pappa-perspektiv. Mammor har alltid varit bättre på att nätverka och stötta varandra, medan det saknas forum för pappor. Genom att bygga ett nätverk för pappor, där vi kan stödja varandra i vår roll, ser jag det som enbart positivt. Jag hoppas och tror att vi kommer bygga en varm och trygg gemenskap som världens bästa NPF-pappor!"
berättar Janne.

Nu har vi startat upp Attention ung för dig mellan 13-30 år,

www.attentionung.se

– I Attention Ung får du tillgång till ett starkt nätverk tillsammans med andra unga, utbildningsmöjligheter och möjlighet att vara med och påverka till förändring. Utöver just egen organiseringen vill vi även skapa ett forum för unga att få socialt utbyte, en trygg plats att dela sina erfarenheter och inspiration.

Under drygt ett år har Attention med hjälp av medel från MUCF förberett för en uppstart av ett ungdomsförbund. Nu är arbetet klart en ungdomsstyrelse är vald och Attention Ung är redo att ta emot medlemmar.

Hur blir man medlem och vad kostar det? 

– Medlemsavgiften är 60 kr per år men är du redan medlem i Riksförbundet Attention så är detta medlemskap kostnadsfritt. Bli medlem här!

Hur känns det att ha blivit vald till ordförande i Attention ung?

Det känns otroligt roligt.  Det är värdefullt att få se en organisation växa och bli bredare. Speciellt när det är ett ämne som ligger så nära hjärtat. Jag känner en ära till den här tilliten jag fått.

Vad kommer ni i styrelsen ha fokus på så här första tiden?

– Just nu kommer vi fokusera på att rekrytera medlemmar och organisera oss och kanske börja i lite mindre skala. Vi vill växa i lagom takt.


Alla föreläsningar från Npf-forum spelades in och går att se på Ur play.

Det finns tillgängligt tom. augusti


Nya webbtidningen


I mars tog Attentions medlemstidning ett efterlängtat kliv in i framtiden och finns nu på webben.Den uppdateras kontinuerligt och innehåller en mängd artiklar om allt från skola till arbetsliv,men också utrymme för intressepolitik, forskning och förenings nytt. Det finns massor av bra sommarläsning som vi lagt där, också från tidigare nummer.För att kunna läsa allt, behöver du vara inloggad som medlem.