Fenix Education är ett oberoende företag inom specialpedagogik som erbjuder personlig kontakt för att verka för varje individs unika behov och lagstadgade rättigheter i studier. Företaget erbjuder rådgivning, konsultation samt specialpedagogiskt särskilt stöd i studier inom grundskolan, specialskolan, gymnasiet, komvux, folkhögskolan, högskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Verksamheten syftar till att skapa möjligheter av svårigheter.

Det går också att anlita Fenix Education som specialpedagogiskt biträde som följer med till möten eller kontakter hos olika aktörer och myndigheter för att säkerställa dina rättigheter i studierna.

Mer om tjänsterna finns här: