Ulla-Stina Steiner

Ordförande

Vad har du för bakgrund? 
Jag är uppväxt i Finland och flyttade till Sverige när jag var tjugo år gammal. Har bott i Skåne sedan 1985. Jag arbetar som skolpsykolog och jag har som mitt främsta fritidsintresse att vandra i naturen eller cykla omkring på landet. Tycker att det är fantastiskt att vandra i bergsmiljö.

Varför är du med i styrelsen? 
Jag vill att det ska finnas ett forum där människor med funktionsvariationer kan mötas. Att både barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser har det bra är väldigt viktigt för mig. Jag har en vuxen son med ADHD och jag hoppas att han kan komma till sin rätt i samhället.

Vad hoppas du att föreningen ska uppnå? 
Jag hoppas att vi kan verka för att det i hela samhället och från vaggan till graven ska finnas bra och tillräckligt stöd för vår målgrupp i Attention. Vidare så hoppas jag att vi inom föreningen kan stötta varandra som medmänniskor så att vi alla kan må bättre. Vi som har erfarenheter av diagnoser inom vårt område känner bättre till utmaningarna i vardagen och kan bidra med vår förståelse.

Anna Wanland

Vice ordförande

Vad har du för bakgrund? 
Jag jobbar med marknadsföring inom medicinteknik och har bott i Lund i drygt 5 år. Innan dess har jag bott utomlands i många år.

Varför är du med i styrelsen? 
Jag sökte mig till föreningen då jag är förälder till ett barn som har en ADHD diagnos. Resan dit har varit tuff. Genom att vara med i föreningen hoppas jag få kontakt med andra föräldrar med liknande erfarenheter. Det jag vill bidra med är till exempel att anordna aktiviteter och föreläsningar av olika slag, hjälpa till med hemsidan med mera.

Vad hoppas du att föreningen ska uppnå? 
Jag hoppas att föreningen kan bidra till att föräldrar till barn med NPF får bättre stöd och rådgivning när de så väl behöver det. Genom föreningen ska man kunna få råd av andra, men också hjälpa andra.

Malin Kanflo

Sekreterare

Vad har du för bakgrund? 
Jag kommer från början från Göteborg, men har också bott i Frankrike och Schweiz. Sedan 2009 är det Dalby jag kallar hemma. Jag har jobbat med marknadsföring inom medicinteknik de senaste 15 åren.

Varför är du med i styrelsen? 
Jag är med i Attention för att min äldste son har ADHD och jag ville få kontakt med människor i liknande situation. När det visade sig att det behövdes en ny styrelse i Lund såg jag en möjlighet att kunna hjälpa till och även påverka hur vi jobbar.

Vad hoppas du att föreningen ska uppnå?
Jag hoppas att vi, så snart situationen tillåter det, kan nå ut till fler personer som har en NPF-diagnos eller är anhöriga, att vi kan ha fler träffar och ge fler möjlighet att utbyta erfarenheter och stötta varandra. Så småningom hoppas jag också att vi kan ordna träffar för barn och ungdomar med egen diagnos så att de också kan få träffa andra i liknande situation.

Per Ederoth

Kassör

Vad har du för bakgrund? 
Kommer ursprungligen från Uppsala, men har bott i Lund större delen av livet och jobbar som narkosläkare i Lund.

Varför är du med i styrelsen? 
Vi har ADHD i familjen och i släkten och jag känner ett stort behov av att lära mig mer om NPF. Det är svårt att få kunskap som är användbar för att få ett bra vardagsliv. Attention har väldigt mycket att bidra med för att få kunskap och det känns väldigt angeläget att försöka hjälpa till så föreningen fungerar så bra som möjligt.

Vad hoppas du att föreningen ska uppnå? 
Att ge stöd och kunskap om NPF till både anhöriga och de som har diagnos. Attention har väldigt mycket kunskap och erfarenhet. Jag hoppas att vi kan sprida den så livet blir lite lättare.

Stina Billing

Ledamot

Vad har du för bakgrund? 
Jag är slöjdlärare till yrket och har länge brunnit för att alla mina elever oavsett svårigheter ska lyckas i slöjden och gärna älska ämnet precis som jag. På skolan jag arbetar har vi regelbunden fortbildning och arbetar kontinuerligt med anpassning av undervisning och miljö för elever med bl.a. NPF. I min bakgrund finns många år som scout och ung scoutledare med erfarenhet av att både delta och organisera läger med olika funktionsvariationer. Jag har också varit verksam inom hemslöjdsrörelsen. Själv har jag haft OCD-tvångssyndrom sedan barndomen men diagnosticerades som 25-åring. Idag är jag nästan symtomfri tack vare bra vård med KBT och mediciner. Min dotter har Tourettes syndrom och en del andra blandade styrkor och utmaningar som är vanliga vid NPF.

Varför är du med i styrelsen? 
I styrelsearbetet för Attention Lund vill jag inrikta mig på samarbetet med Attention Riks och på diagnosen Tourettes syndrom. Utöver det bidrar jag gärna med min slöjdkunskap vid workshops eller liknande.

Lena Forsheden

Ledamot

Vad har du för bakgrund?
Jag är uppvuxen i en ganska välbärgad familj i Stockholmstrakten. Har fått mina NPF-diagnoser sent i livet och därför har jag inte blivit förstådd i en mängd olika sammanhang. Jag har studerat matematik, filosofi och socialantropologi.

Varför är du med i styrelsen? 
Jag önskar att livet ska fungera bättre för alla med NPF. För mig är det viktigt att bli mött som en hel person som just den jag är. Har både ADHD och Asperger och har många idéer, som jag dock har svårt att omsätta. Jag vill ha en förening som finns till för medlemmarna så att de kan mötas och jag vill också att föreningen ska påverka samhället till bättre insatser för vår målgrupp.

Vad hoppas du att föreningen ska uppnå? 
Jag hoppas att Attention Lund ska verka för att äldre personer med NPF ska få ett värdigt liv. Bara för att man har uppnått en viss ålder upphör inte önskan att få ha vettiga saker att göra på dagarna och möta andra människor i meningsfulla sammanhang. Jag gillar teater och jag vill kunna ha roligt och skapa tillsammans med andra.

Sara Bylund

Ledamot

Vad har du för bakgrund?
Jag är uppväxt utanför Härnösand men har hela mitt vuxna liv bott i Skåne. Jag är socionom och arbetar som familjebehandlare i Malmö stad.

Varför är du med i styrelsen?
Det är ett meningsfullt uppdrag att tillsammans med andra utveckla vår lokalförening till en självklar mötesplats för enskilda och familjer där det finns NPF-diagnos. Lärorikt och utvecklande!

Vad hoppas du att föreningen ska uppnå?
Bidra med stöd, förståelse och kunskap om att leva med NPF eller vara anhörig till någon med diagnos. Jag hoppas också att vi efter pandemin kan erbjuda flera medlemsträffar och föreläsningar för våra medlemmar.

Susanne  Jonsson

Ledamot

Vad har du för bakgrund?
Jag är uppväxt utanför Varberg och kom till Lund när jag började studera och har därefter blivit Skåne trogen. Jobbar inom medicinsk forskning på Lunds Universitet som Biomediciinsk analytiker.

Varför är du med i styrelsen?
Lever i en familj där både jag och mina två barn har npf-diagnoser och känner att vi många gånger kämpar i motvind pga okunskap, både i skolan och samhället som stort. Hoppas att jag kan hjälpa till på ett litet hörn för att öka kunskapen och förståelsen om npf, men också få en chans att träffa andra människor som är i liknande situationer jag och min familj.

Vad hoppas du att föreningen ska uppnå?
Jag vill att vi ska kunna vara en träffplats där alla ska känna sig välkommen både de med egen diagnos och anhöriga och där vi i styrelsen tillsammans med er medlemmar utformar verksamheten.

Jag brinner framförallt för att kunskapen inom skolan ökar, upplever att idag är det ett lotteri om det ska gå bra vilket många gånger handlar om den enskilda pedagogen som gör skillnad.