Ann Wirsén Meurling

Ordförande

Vad har du för bakgrund? 
Jag är en 64-årig frånskild mamma till två vuxna döttrar med långvariga depressions- och delvis NPF-problem, och har sedan hösten 2020 heltids sjukersättning efter ett flertal depressioner och utmattnings perioder som började redan i ungdomen. Fick adhd-diagnos vid 55 års ålder, som till stor del förklarar problemen i livet. Är också leg psykolog, docent i neuropsykologi, och väl insatt i aktuell forskning om neuropsykiatri.

Varför är du med i styrelsen? 
Eftersom jag både har långvarig egen erfarenhet av adhd, med både egen diagnos och två vuxna döttrar som haft problem hela skoltiden, men också en yrkesbakgrund som psykolog och hjärnforskare, kände jag att jag nu när jag inte kan jobba längre vill dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter.

Vad hoppas du att föreningen ska uppnå? 
Barn är olika, och måste få vara det! En del är lite mer olika, och behöver anpassningar och extra stöd både i skolan och ibland även på fritiden och socialt. Det behövs insikt och kunskaper om neurodiversitet i hela samhället, inte bara inom specialistvården. Alla möter barn, ungdomar och vuxna med speciella svårigheter, och behöver veta hur de ska kunna leva ett så rikt och bra liv som möjligt med rätt stöd och anpassning av krav och miljö.

Stina Billing

Vice ordförande

Vad har du för bakgrund? 
Jag är slöjdlärare till yrket och har länge brunnit för att alla mina elever oavsett svårigheter ska lyckas i slöjden och gärna älska ämnet precis som jag. På skolan jag arbetar har vi regelbunden fortbildning och arbetar kontinuerligt med anpassning av undervisning och miljö för elever med bl.a. NPF. I min bakgrund finns många år som scout och ung scoutledare med erfarenhet av att både delta och organisera läger med olika funktionsvariationer. Jag har också varit verksam inom hemslöjdsrörelsen. Själv har jag haft OCD-tvångssyndrom sedan barndomen men diagnosticerades som 25-åring. Idag är jag nästan symtomfri tack vare bra vård med KBT och mediciner. Min dotter har Tourettes syndrom och en del andra blandade styrkor och utmaningar som är vanliga vid NPF.

Vad hoppas du att föreningen ska uppnå? 
Att ge stöd och kunskap om NPF till både anhöriga och de som har diagnos. Attention har väldigt mycket kunskap och erfarenhet. Jag hoppas att vi kan sprida den så livet blir lite lättare.

Jag hoppas att vi kan nå ut till fler personer som har en NPF-diagnos eller är anhöriga, att vi kan ha fler träffar och ge fler möjlighet att utbyta erfarenheter och stötta varandra. Så småningom hoppas jag också att vi kan ordna träffar för barn och ungdomar med egen diagnos så att de också kan få träffa andra i liknande situation.

I styrelsearbetet för Attention Lund vill jag inrikta mig på samarbetet med Attention Riks och på diagnosen Tourettes syndrom. Utöver det bidrar jag gärna med min slöjdkunskap vid workshops eller liknande.

Veronica Terning

Sekreterare/Medlemsansvarig

Vad har du för bakgrund? 
I hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med och omkring människor. I rollen som undersköterska/skötare inom vården/psykiatrivården och som samtalsledare hos Attention, Malmö. Har gått utbildningar, på föreläsningar gällande NPF. NPF – något som funnits med som liten, med en missbrukande pappa som självmedicinerade och fick sin diagnos som vuxen. Efter en ordentlig utmattning, lång sjukskrivning, fick även jag min ADHD diagnos.

De sista sex åren har jag arbetat inom fotbollen, som administratör och haft mycket kontakt med föreningens barn/ungdomar. Sedan november, 2023 arbetar jag som NPF-coach med ungdomar så de kan hitta trygghet i sig själva och framförallt utveckla ett starkt personligt ledarskap som många gånger är en grundsten till fortsatt utveckling. Arbetar även en del ute på företag också, handleder och föreläser. Idag är jag också utbildad och certifierad inom Positive Psychology.

Varför är du med i styrelsen? 
Jag har en son på 14 år med ADHD, autism och semantisk språkstörning som idag spenderar sin tid hemma.

Jag har varit medlem i föreningen i många år och brinner för dessa frågor Attention jobbar med. Jag sökte till Attention Malmö, då de behövde samtalsledare till grupper där jag kände att jag kan dela med mig av mina kunskaper, ge tips och råd, även lyssna och även vara en plats dit föräldrar kunde känna en samhörighet.

Till årsmötet, 2024 blev jag nominerad in till styrelsen i Lund vilket jag tycker är otroligt roligt och spännande.

Vad hoppas du att föreningen ska uppnå? 
Jag ser alla människors lika värde oavsett var man kommer från, har NPF eller inte. Alla kan inte fungera och vara lika. Jag strävar efter ett mer inkluderande samhälle, där det inte är konstigt att vi har olika behov som anpassningar, stöd av olika slag, behöver ha det på ett visst sätt osv.

Därför hoppas jag att vi kan bidra till att skapa mer kunskap kring NPF-diagnoser och stötta både personer med egen diagnos och deras anhöriga samt andra yrkesutövare som behöver ha mer kunskap för att individer med NPF ska få ett fungerande och bra liv med rätt stöd, anpassning i skolan, på arbetet, på fritiden och i det sociala samspelet.

Per Ederoth

Kassör

Vad har du för bakgrund? 
Kommer ursprungligen från Uppsala, men har bott i Lund större delen av livet och jobbar som narkosläkare i Lund.

Varför är du med i styrelsen? 
Vi har ADHD i familjen och i släkten och jag känner ett stort behov av att lära mig mer om NPF. Det är svårt att få kunskap som är användbar för att få ett bra vardagsliv. Attention har väldigt mycket att bidra med för att få kunskap och det känns väldigt angeläget att försöka hjälpa till så föreningen fungerar så bra som möjligt.

Vad hoppas du att föreningen ska uppnå?

Jag hoppas att föreningen ska uppnå ett lättare liv för för familjer med NPF.

Susanne  Jonsson

Medlemsansvarig

Vad har du för bakgrund?
Jag är uppväxt utanför Varberg och kom till Lund när jag började studera och har därefter blivit Skåne trogen. Jobbar inom medicinsk forskning på Lunds Universitet som Biomediciinsk analytiker.

Varför är du med i styrelsen?
Lever i en familj där både jag och mina två barn har npf-diagnoser och känner att vi många gånger kämpar i motvind pga okunskap, både i skolan och samhället som stort. Hoppas att jag kan hjälpa till på ett litet hörn för att öka kunskapen och förståelsen om npf, men också få en chans att träffa andra människor som är i liknande situationer jag och min familj.

Vad hoppas du att föreningen ska uppnå?
Jag vill att vi ska kunna vara en träffplats där alla ska känna sig välkommen både de med egen diagnos och anhöriga och där vi i styrelsen tillsammans med er medlemmar utformar verksamheten.

Jag brinner framförallt för att kunskapen inom skolan ökar, upplever att idag är det ett lotteri om det ska gå bra vilket många gånger handlar om den enskilda pedagogen som gör skillnad.