Hur påverkas livet för barn med adhd?

Vad innebär det att få diagnosen adhd och hur kan vi som samhälle bli bättre på att stötta dem och andra sårbara barn och unga?

Pia Tallberg, specialist i neuropsykologi som nyligen doktorerat vid Lunds universitet, har i sin forskning undersökt hur barn med adhd utvecklas över tid.

Söndagen den 23 januari kl 14 presenterar Pia sin forskning under en digital föreläsning för Attention Lunds medlemmar.

Här finns mer information om Pias avhandling.