Föreläsning på Hemgården, tisdagen den 1 mars 2022 kl 19.00

Begränsat antal platser beroende på hur restriktionerna ser ut.

Efter föreläsningen blir det frågestund och föreningen bjuder på fika.

Ann Wirsén Meurling berättar om sin uppväxt som ”duktig flicka” där hon ändå alltid känt sig annorlunda, och aldrig jämngammal med sig själv. Mycket begåvad, men slarvig och lat, var ett vanligt omdöme under skoltiden. En lyckad akademisk karriär med två doktorsavhandlingar och ett framgångsrikt yrkesliv slutade i en utmattningsdepression 2013, och det var inte första gången. Redan vid 22 års ålder, under universitetsstudietiden, kraschade hon in i väggen, men ingen förstod vad som hänt. Efter mångårig behandling mot depression och ångest föreslog en psykiater att hon, vid 55 års ålder, borde göra en adhd-utredning, som ledde till diagnos och behandling för adhd, utöver depressionsmedicineringen. Ann berättar om sina erfarenheter och belyser hur viktigt det är att hitta ”duktiga flickor” med adhd tidigt, för att undvika utmattningsepisoder, och ge dem en ärlig chans att utveckla sina förmågor under bästa tänkbara förutsättningar. Många aspekter av adhd ger goda förutsättningar för en karriär, men innebär också risker om man inte är medveten om de begränsningar i uppmärksamhet och uthållighet som ofta är en del av bilden.

Läs mer om Ann Wirsén Meurling här