Taina Lehtonen leg psykolog, Fil.Dr. (Neuropsykologkonsult Taina Lehtonen AB) föreläser om ADHD och åldrande. Är det värt att bry sig om ADHD på ålderns höst? 

2023-05-14
14.00
Hemgården, Kiliansgatan 11, Lund

Evenemanget är kostnadsfritt för medlemmar och vi börjar med fika kl 14. Anmäl dig gärna på förhand! https://lund.attention.se/anmalan/

Föreläsningen pågår ca 14.30-15.30 och kommer ta upp följande ämnen:

  • Forskning kring ADHD hos äldre ur ett historiskt perspektiv
  • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut angående äldre med ADHD?
  • Vilka uttryck tar sig ADHD hos de äldre?
  • Hur kan man stödja äldre med ADHD?

Det faktum att andelen äldre ökar kraftigt över hela världen gör även att vikten av att kunna identifiera ADHD problematik hos äldre ökar. I Sverige är ca.20% av befolkningen 65 år eller äldre. Detta faktum gör det till en verklig utmaning för hälso- och sjukvården att uppmärksamma ADHD i ett äldre- och livsloppsperspektiv. ADHD utredning ska övervägas oberoende patientens ålder då många riskerar ett fortsatt lidande på grund av ADHD utan tillgång till adekvat kunskap om sig själva och därmed till orsakerna för sina upplevda svårigheter vilka skulle kunna behandlas om de fick tillgång till professionell hjälp.

Fortsatta studier av ADHD fordrar ett livsloppsperspektiv, i synnerhet om vi bättre ska kunna förstå ADHD symtom hos de äldre. Den fortsatta forskningen bör även inriktas på att systematiskt utvärdera faktorer och behandlingsåtgärder som kan minimera de negativa effekterna av ADHD problem under hela livsloppet.

Välkommen!