När: söndagen den 8 oktober kl. 14.00

Gunilla Granholm är specialistpsykolog inom BUP Skåne och ordförande i den nationella arbetsgruppen för Vård- och Insatsprogram (VIP) ADHD.

Socialstyrelsen konstaterade i sina Nationella riktlinjer för adhd och autism (2022) att vården och stödet till personer med ADHD och autism varierar stort mellan olika regioner, kommuner och vårdformer. De nationella vård- och insatsprogrammen (VIP) ska öka användningen av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ i primärvård, specialistvård, skola och socialtjänst. Förutom VIP-ADHD har arbetsgruppen påbörjat arbetet att ta fram motsvarande VIP-Autism.

FULLBOKAT, ANMÄLAN STÄNGD FÖR NÄRVARANDE