Hej alla medlemmar!

Vår förening växer och det är oerhört glädjande att vi är många som i och med vårt medlemskap engagerar oss i att personer med NPF och deras anhöriga ska få det stöd som de behöver.

För att föreningen ska kunna erbjuda aktiviteter som föreläsningar, föräldragrupper och medlemsträffar behövs medlemmars ideella engagemang.

Vår nu sittande styrelse har gjort ett imponerande arbete med att både leda föreningen och planerat in föreläsare och medlemsträffar och även praktiskt ordnat med dessa. Men i längden blir det ohållbart när ansvaret vilar på ett fåtal. Vi behöver bli fler som delar på ansvaret om vi vill fortsätta ha en engagerad lokalförening. Vi har inför årsmötet flera ledarmöter i styrelsen som väljer att avsluta sitt engagemang. Därför söker nu valberedningen nya personer att nominera till styrelsen.

Med det här inlägget uppmuntrar jag er alla att fundera över möjligheten att bidra till föreningen med din tid, din kunskap och ditt engagemang. Vi är medveten om att de flesta av oss med NPF eller som anhöriga sällan har tid och ork för engagemang utanför det mest nödvändiga. Av egen erfarenhet vill jag ändå framföra att föreningsarbetet i Attention Lund både är roligt och meningsfullt.

Kontakta mig direkt om du är intresserad av styrelsearbetet så bokar vi in ett samtal. Vill du engagera dig i mindre projekt, fixa fika till medlemsträffar, jobba i en arbetsgrupp etc så kom till årsmötet så får du mer information.

Årsmötet hålls den 3 mars kl 13 på Hemgården i Lund, styrelsen kommer att skicka en kallelse när det närmar sig.

Tack för din uppmärksamhet, jag hoppas vi ses på årsmötet!

Mvh

Sara Bylund

Valberedningen

Kontaktinfo: Sara.bylund77@gmail.com